Historik

Gamla Visseltofta

Visseltofta ligger som en av Skånes och Göinges nordligaste socknar, placerad utmed den forna gränsen mot Småland och därmed har bygden tidigare varit tillhörande det danska riket fram till freden i Roskilde 1658.

 Som en del av Snapphaneriket, under lång tid berörd av de talrika konflikterna emellan Sverige och Danmark, har Visseltofta med kyrkby och dess tillhörande 23 stycken byar inom socknen sedan dess utvecklats till en fredlig och fager pärla insprängt i det svagt kuperade barrskogsbältet på den sydsvenska högplatån.

Hoskorde

Länktips naturen (kopia)

Här hittar ni mycket intressant läsning om en svunnen tid. Den uppdateras med jämna mellanrum och är en bra informationskälla för dem som vill veta mer om det forna Visseltofta.