Skola

shapeimage 1

Visseltoftaskolan är en mindre skola som utmärks av närheten mellan elever och personal. Stämningen är lugn och harmonisk och varje eleves behov sätts i fokus på ett självklart sätt. I klassrummen råder febril aktivitet, precis som i det stora gröna klassrummet som omger skolan. Den vackra naturen och miljön är ett naturligt inslag i undervisningen och bidrar till att bredda elevernas upplevelsevärld.

På skolan finns det elever i alla åldrar från förskoleklass upp till och med årskurs sex. Eftersom man arbetar både åldersintegrerat och årsindelat utvecklas elevernas självständighet och initativtagande. De äldre eleverna stöttar också de yngre och fungerar som utmärkta ambassadörer och guider. I samma byggnad som skolan finns också en förskola och hela huset präglas av en gemenskap och en röd tråd i verksamheten.

Skolan, som är inspirerad av Bifrostpedagogiken, arbetar med att förena förnuft och känslor samt kunskap och fantasi. Genom att man arbetar med denna elevaktiv pedagogik lyfts eleverna och deras upplevelser fram i fokus. En uppskattad upplevelse är den som möter eleverna varje läsårsstart. Upplevelsen kan vara en dramatisering, filmvisning, skattjakt eller något annat som sedan följs av tematiskt arbete tre dagar i veckan. Årets tema är rymden och vid skolstarten möttes eleverna av ett rymdskepp som störtat i skogen. Nyfikna och intresserade satte eleverna genast igång med de spännande uppgifterna som väntade.

Det tematiska arbetet är på ett naturligt sätt ämnesintegrerat och man arbetar i tre stycken verkstäder; en läs- och skrivverkstad, ett mattelaboratorium och en målarateljé. Övrig tid är undervisningen årskursindelad och tyngdpunkten ligger på metod och färdighetsträning som knyter an till temat. 

Visseltoftaskolan är den enda skolan i kommunen som har kvalificerat sig till miljömärkningen "Grön flagg". Varje år genomför skolan arbeten i sina teman som syftar till att öka miljömedvetenheten.

Elevernas kunskapande dokumenteras noga. För varje ämne finns tydliga mål som eleverna känner till. För varje mål finns en bedömningsmatris som i fyra olika nivåer talar om hur väl eleven har lyckats att nå målet. Eleverna bedömer sitt eget arbete och även pedagogen gör sin värdering. Utifrån bedömningen kommer elev, förälder och pedagog överens om fortsatta utvecklingsmål.

 

shapeimage 3    shapeimage 2

Länktips skola

För mer information om skolan kan ni klicka på denna länken